กิจกรรมที่ 1

โปรโมชั่นใช้จ่ายภายในเกม Ragnarok Online

มีการใช้จ่ายครบทุก 150,000 CashPoint จะได้รับเซ็ตปฎิทินฟรี (หาก 1 ID มีการใช้จ่ายภายในเกมครบทุกๆ 150,000 Cash Point จะได้รับเซ็ตปฎิทินฟรีไม่จำกัดจำนวนการได้รับปฎิทิน)

ระยะเวลาโปรโมชั่น

16 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) - 31 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์หน้าเว็บไซต์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด

กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมภายในเกม Ragnarok Online

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องสร้างตัวละครภายในวันที่ 16 - 31 ธันวาคม 2564 เวลา 23:59 น. และเก็บเลเวลถึง 150 ขึ้นไป มีโอกาสลุ้นรับเซ็ตปฎิทินฟรี จำนวนรวมทั้งหมด 20 รางวัล ทีมงานจะทำการรวบรวมผู้เล่นกิจกรรมเพื่อทำการสุ่มเลือกผู้โชคดี และประกาศผลหน้าแฟนเพจ Ragnarok Gravity Thailand